Vést dobře účetnictví je jedním ze základních předpokladů dlouhodobého úspěchu Vaší společnosti. Správně, vhodně a průkazně vedené účetnictví Vám zajistí důležité informace pro rozhodování o dalším směřování Vašeho podnikání.

Správně vedené účetnictví Vám umožní znát kondici Vašeho podnikání v každém okamžiku a přijímat tak rozhodnutí na základě reálných aktuálních účetních dat.

Velmi důležitým aspektem vedení účetnictví s naší pomocí je i významná úspora času a finančních prostředků, které tak můžete využít na další rozvoj svého podnikání.

  • Zpracování účetních dokladů v souladu s platnou legislativou v ČR
  • Zpracování řádné a mimořádné účetní závěrky a výkazů
  • Doporučení vhodných postupů a řešení
  • Zastupování při jednáních a kontrolách na finančních úřadech, zdravotních pojišťovnách a správách sociálního zabezpečení
  • Tvorba vnitropodnikových směrnic

Přenechte starosti o vedení účetnictví nám a věnujte se tomu co vás baví…