Poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat LZ ÚČTO, IČ 66031508, se sídlem Božanovská 2367/94, Praha 9 Horní Počernice, 193 00, jako správce osobních údajů, dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a podle požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679.

Beru na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů a Nařízení 2016/679 (GDPR) mám:

  • Právo být informován, jaké osobní údaje o mne správce zpracovává.
  • Právo na přístup ke svým osobních údajům, právo na jejich aktualizaci či opravu.
  • Právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě jejich omezení zpracování.
  • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, na stížnost u dozorového úřadu.
  • Právo na přenositelnost svých osobních údajů.

Správce prohlašuje, že:

  • Všem zpracovaným osobním údajům věnuje náležitou ochranu. Zpracování osobních údajů svěřuje pouze důvěryhodným zpracovatelům, se kterými má uzavřené smlouvy o Zpracování osobních údajů podle požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679.
  • Nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
  • Zpracovává osobní údaje vlastními prostředky, přičemž k jejich ochraně používá mechanické, elektronické a organizační prostředky zabezpečení, nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ani profilování.