Nemusíte být nutně naším dlouhodobým klientem, abychom Vám měli co nabídnout.

Mnohdy potřebujete jen jednorázově zpracovat doklady za uplynulé období.

A k tomu poskytujeme další navazující služby. Zpracujeme Vám potřebná daňová přiznání:

  • Daň z příjmů právnických osob včetně výkazů a zákonné přílohy
  • Daň z příjmů fyzických osob včetně Přehledů o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení
  • Daň z přidané hodnoty
  • Daň silniční
  • Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
  • Vyúčtování srážkové daně
  • Kompletní zpracování mezd a personalistiky včetně Přehledů pro zdravotní pojišťovny a Přehledů pro správu sociálního zabezpečení a také včetně veškerých dokumentů pro zaměstnance
  • Rekonstrukce účetnictví
  • Ekonomické a administrativní práce dle dohody

Rádi Vás budeme zastupovat i při jednáních a kontrolách před orgány státní správy.

Neváhejte a obraťte se na nás s Vaším účetnictvím. Rádi Vám pomůžeme.