Zpracování daní, vedení účetnictví …

Vedení účetnictví

 • Zpracování účetních dokladů v souladu s platnou legislativou v ČR
 • Zpracování řádné a mimořádné účetní závěrky a výkazů
 • Zastupování při jednáních a kontrolách na finančních úřadech, zdravotních pojišťovnách a správách sociálního zabezpečení
 • Tvorba vnitropodnikových směrnic

Vedení daňové evidence

 • Zpracování účetních dokladů v souladu s platnou legislativou v ČR
 • Zastupování při jednáních a kontrolách na finančních úřadech, zdravotních pojišťovnách a správách sociálního zabezpečení

Daně a služby

 • Daň z příjmů právnických osob včetně výkazů a zákonné přílohy
 • Daň z příjmů fyzických osob včetně Přehledů o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení
 • Daň z přidané hodnoty
 • Daň silniční
 • Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • Vyúčtování srážkové daně
 • Kompletní zpracování mezd a personalistiky včetně Přehledů pro zdravotní pojišťovny a Přehledů pro správu sociálního zabezpečení a také včetně veškerých dokumentů pro zaměstnance
 • Rekonstrukce účetnictví
 • Zastupování při jednáních a kontrolách před orgány státní správy